Cetyl Alcohol 1698

cetyl alcohol 1698Tên gọi hóa chất: Cetyl  Alcohol, 1-hexadecanol hexadecyl alcohol.

Thành phần hóa chất Cetyl Alcohol: CH3(CH2)15OH

Số CAS Cetyl Alcohol: 36653-82-4

Hình thức hóa chất Cetyl Alcohol: dạng tròn màu trắng

Quy cách Cetyl Alcohol: 20 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Cetyl Alcohol: Công ty Thaiol Thái Lan Xem Thêm

Stearyl Alcohol

Stearyl AlcoholTên gọi hóa chất: Stearyl  Alcohol, Octandecyl Alcohol, octandecanol

Thành phần hóa chất Stearyl  Alcohol: CH3(CH2)15CH2OH

Số CAS Stearyl  Alcohol: 112-92-5

Hình thức hóa chất Stearyl  Alcohol: dạng hạt tròn màu trắng

Quy cách Stearyl  Alcohol: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Stearyl  Alcohol: Công ty P&G Malaysia Xem Thêm

Cetyl Alcohol

cetyl alcohol p&gTên gọi hóa chất: Cetyl  Alcohol, 1-hexadecanol hexadecyl alcohol.

Thành phần hóa chất Cetyl Alcohol: CH3(CH2)15OH

Số CAS Cetyl Alcohol: 36653-82-4

Hình thức hóa chất Cetyl Alcohol: dạng tròn màu trắng

Quy cách Cetyl Alcohol: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Cetyl Alcohol: Công ty P&G Malaysia Xem Thêm

EDTA 2 Muối

EDTA 2naTên gọi hóa chất: EDTA 2 Muối, Ethylendiamin Tetraacetic Acid

Thành phần hóa chất EDTA 2 Muối: Disodium ethylendiamin tetraacetate (EDTA 2 Na)

Hình thức hóa chất EDTA 2 Muối: Dạng bộ màu trắng, không mùi

Quy cách EDTA 2 Muối: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất EDTA 2 Muối :Akzo Nobel tập đoàn Hà Lan sản xuất tại nhà máy Trung Quốc  Xem thêm