Oxytetracycline Hydrochloride

OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORINETên gọi hóa chất: Oxytetracycline Hydrochloride, Oxytetracycline HCl

Số CAS: 79-57-2

Thành phần hóa chất: Oxytetracycline Hydrochloride 96% Min

Hình thức hóa chất Oxytetracycline Hydrochloride: Dạng bột mịn màu vàng

Quy cách Oxytetracycline Hydrochloride: 25 kg/ thùng

Xuất xứ  hóa chất Oxytetracycline Hydrochloride: Dafeng Huashu (Trung Quốc) Xem Thêm

Stearyl Alcohol

Stearyl AlcoholTên gọi hóa chất: Stearyl  Alcohol, Octandecyl Alcohol, octandecanol

Thành phần hóa chất Stearyl  Alcohol: CH3(CH2)15CH2OH

Số CAS Stearyl  Alcohol: 112-92-5

Hình thức hóa chất Stearyl  Alcohol: dạng hạt tròn màu trắng

Quy cách Stearyl  Alcohol: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Stearyl  Alcohol: Công ty P&G Malaysia Xem Thêm

Cetyl Alcohol

cetyl alcohol p&gTên gọi hóa chất: Cetyl  Alcohol, 1-hexadecanol hexadecyl alcohol.

Thành phần hóa chất Cetyl Alcohol: CH3(CH2)15OH

Số CAS Cetyl Alcohol: 36653-82-4

Hình thức hóa chất Cetyl Alcohol: dạng tròn màu trắng

Quy cách Cetyl Alcohol: 25 kg/ bao

Xuất xứ hóa chất Cetyl Alcohol: Công ty P&G Malaysia Xem Thêm

Propylene Glycol USP/ EP Grade

Propylene Glycol PGTên gọi hóa chất: Propylene Glycol, PG, α-propylene glycol để phân biệt với propane-1,3-diol (còn gọi là β-propylene glycol)

Thành phần hóa chất Propylene Glycol: C3H8O2

Số Cas Propylene Glycol57-55-6

Hình thức hóa chất Propylene Glycol:dạng lỏng trong suốt, có vị ngọt nhẹ

Quy cách hóa chất Propylene Glycol: 215 kg/ phuy

Xuất xứ hóa chất Propylene Glycol: Dow (Thái Lan) hoặc P&G (Singapore) Xem Thêm

Proxitane 15:23 (Hợp Chất P3)

Proxitane 15 23 Peracetic acid 15Tên gọi hóa chất: Proxitane 15% , P3, Proxitane 15:23, hợp chất Peracetic Acid

Số CAS: 79-21-0

Thành phần hóa chất Proxitane 15:23: hợp chất của Paracetic acid (nồng độ 15%), acid acetic, Hydrogen Peroxyde ( nồng độ 23 % )

Hình thức hóa chất Proxitane 15:23: Dạng lỏng mùi nồng cay

Quy cách Proxitane 15:23: 30 kg/ can

Xuất xứ hóa chất Proxitane 15:23: Thái Lan Xem Thêm

Chloramine B

Chloramine BTên gọi hóa chất: Chloramine B

Thành phần hóa chất Chloramine B:  C6H5ClNO2S·Na

Hình thức hóa chất Chloramine B: Màu trắng dạng bột như hạt bột ngọt

Quy cách Chloramine B: 25 kg/ thùng tròn

Xuất xứ hóa chất Chloramine B: Jiaxing Jinli (Trung Quốc) Xem thêm